Re: Sammendrag av WikiNO-l, Vol 4, Utgave 1

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sammendrag av WikiNO-l, Vol 4, Utgave 1

Geir Mathiesen
9. (uten tittel) (Merethe Klausen)

Bra sak.

Geir M, Tønsberg


Den 9. mai 2008 15:25 skrev <[hidden email]> følgende:

> Send meldinger som skal distribueres til WikiNO-l til:
>        [hidden email]
>
> For å melde deg av eller på listen via World Wide Web, gå inn på:
>        https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
> eller send en epost til
>        [hidden email]
> med ordet 'help' i emnefeltet eller som innhold.
>
> Du kan nå ansvarlig(e) person(er) for listen på
>        [hidden email]
>
> Når du svarer på epost til listen, vennligst endre emnefeltet slik at
> det er litt mer beskrivende enn bare "Re: Innhold av WikiNO-l
> sammendrag..."
>
>
> Dagens emner:
>
>   1. (uten tittel) (Terje Hotvedt)
>   2. Starte ny wiki - kan jeg rekruttere? (Eivind Flobak)
>   3. Fotowiki.no - Ny wiki for fotointeresserte (Eivind Flobak)
>   4. Fwd: [Foundation-l] Fundraising translations ( Jon Harald Søby )
>   5. Re: Det 71. norske bibliotekmøte i Bergen 5.-8. mars 2008
>      (Lars Aronsson)
>   6. Nytt kulturfond for polsk-norsk samarbeid (fwd) (Lars Aronsson)
>   7. Re: Nytt kulturfond for polsk-norsk samarbeid (fwd)
>      (John at Darkstar)
>   8. Re: Det 71. norske bibliotekmøte i Bergen 5.-8. mars 2008
>      (John at Darkstar)
>   9. (uten tittel) (Merethe Klausen)
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Message: 1
> Date: Thu, 19 Apr 2007 21:49:33 +0200
> From: "Terje Hotvedt" <[hidden email]>
> Subject: [Wikino-l] (uten tittel)
> To: <[hidden email]>
> Message-ID: <000801c782bb$dae6c300$6401a8c0@o>
> Content-Type: text/plain;       charset="iso-8859-1"
>
> Hei!
> Jeg kan ikke se hvordan det hjelper den globale verden i og kjøpe seg fri
> fra forurensing co2.
>
> Utdrag VG 19.04.07
>
> " I tillegg sa Stoltenberg at Norge skal ta ansvar for å redusere
> utslippene av klimagasser tilsvarende 100 prosent av våre egne utslipp innen
> 2050. Det vil si at Norge skal kjøpe klimakvoter tilsvarende hele
> klimagassutslippet, og gjøre nasjonen klimanøytral."
>
> I denne talen kan jeg ikke se om den har noe for seg i det hele tatt,
> isbreene fortsetter å smelte og denne verden forandrer seg, den stopper ikke
> om Jens kjøper aldri så mange lands klima kvoter.
> Unnskyld vet politikkere hva de snakker om, hva de snakker om da det
> gjelder klimagasser, før diskuterte vi hvordan freon fra kjøleskaper osv.
> skadet atmosfæren.
>
> Vennlig hilsen
> Terje Hotvedt
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 2
> Date: Wed, 2 May 2007 21:33:16 +0200
> From: Eivind Flobak <[hidden email]>
> Subject: [Wikino-l] Starte ny wiki - kan jeg rekruttere?
> To: [hidden email]
> Message-ID: <[hidden email]>
> Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; delsp=yes; format=flowed
>
> Hei, går litt forsiktig frem her
>
> Jeg er i ferd med å starte en norsk wiki for et spesielt tema, det er
> allerede dekket på wikipedia, men på den kommende wikien skal det stå
> en del mer om temaet, og bestemte teknikker, som ikke passer inn på
> wikipedia.
>
> Jeg lurer på om det er ok å spørre her en plass på wikipedia etter
> folk som er intressert i å være med på prosjektet. Venter med å si
> hva det handler om før jeg vet hva dere mener om saken. Kunne trengt
> en eller flere fra wikipedia siden de har erfaring med wikier.
>
> Det er tema som det er uendelig mye å skrive om, og som blir alt for
> spesifikt og uwikipedisk, men som veldig mange har interesse for. Det
> finnes mange nettsteder om temaet i Norge og resten av verden, men
> ingen norske brukerstyrte sider.
>
> Annonsen her vil uansett bare være en kort tekst om hva det handler
> om og kontaktinformasjon.
>
> Med vennlig hilsen,
> Eivind Flobak :-)
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 3
> Date: Wed, 2 May 2007 22:06:04 +0200
> From: Eivind Flobak <[hidden email]>
> Subject: [Wikino-l] Fotowiki.no - Ny wiki for fotointeresserte
> To: [hidden email]
> Message-ID: <[hidden email]>
> Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; delsp=yes; format=flowed
>
> Hei
>
> Hadde en post for et kvarter siden, og jeg tok det første og beste
> svaret som et ja.
>
> I det siste har jeg planlagt å starte et nytt norsk fotonettsted. Det
> skal ikke være atter et nettsted som fototips.no, fotopia.no, akam.no
> eller foto.no. På disse sidene er artiklene skrevet av en eller flere
> i en redaksjon. Tanken for den nye siden er at alt innhold er
> brukerstyrt, altså en wiki.
>
> Den nye siden, fotowiki.no, skal ikke være en erstatning av de
> nettstedene nevnt over, men som en felles ressurs for alle
> fotointeresserte i Norge. Svar på fotospørsmål er ikke alltid like
> lett å finne ved første googlesøk og derfor bruker vi forum som
> diskusjon.no (akam) og foto.no. Førstnevnte har en tendens til å være
> ganske useriøs til tider. Folk med ikke de helt rette kunnskapene gir
> råd som de kunne visst mer om, og det kommer en del unødvendige
> spørsmål som kommer opp igjen og igjen og igjen. For all del, det er
> bra å spørre, vi blir flinkere av det. Men med et oppslagsverk for
> foto som alle kan bidra til kan bli en fullverdig erstatter for ikke
> bare en bok, men mange i forskjellige tema.
>
> Dette passer ikke inn på wikipedia, ettersom artiklene blir mye
> beskrivelse av teknikk og annet som ikke er nødvendig på wikipedia.
> Også planlagt javascriptkalkulatorer i artiklene for å regne ut
> forskjellige ting som dybdeskarphet og så videre, det passer vel ikke
> særlig bra inn her.
>
> Søker folk som synes prosjektet høres spennende ut og vil være med å
> hjelpe. Har allerede et par stykker, og tenker å være klar med et par
> artikler i løpet av to uker. Siden kommer opp om noen dager. Spør her
> ettersom dere vet mye om hvordan en wiki fungerer og vet hva som skal
> til for å drifte den. Håper å ha godt over 100 brukere på to måneder.
>
> Send epost til denne eposten, [hidden email], om du skulle
> være interessert i å være med på dette. Man trenger selvsagt ikke
> være fotogeni, all hjelp er stor hjelp, og vi er jo tross alt et
> community som hjelper hverandre. Det skal forresten sies at vi så
> langt har noen veldig flinke og skriveglade medlemmer. Nok prat nå :-)
>
> Med vennlig hilsen,
> Eivind Flobak
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 4
> Date: Tue, 23 Oct 2007 19:28:49 +0200
> From: " Jon Harald Søby " <[hidden email]>
> Subject: [Wikino-l] Fwd: [Foundation-l] Fundraising translations
> To: [hidden email],  " Diskusjonsliste for
>        administratorer på no.wikipedia "       <[hidden email]>
> Message-ID:
>        <[hidden email]>
> Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
>
> Hadde vært kjekt om noen kunne ta tak i dette når det gjelder oversettelser
> til norsk. Jeg har både dårlig med tid til det, og ikke helt evnen til å
> utforme tekster på den måten som trengs (overbevisende, «compelling»). Noen
> frivillige?
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Florence Devouard <[hidden email]>
> Date: 23.okt.2007 15:09
> Subject: [Foundation-l] Fundraising translations
> To: [hidden email]
>
> Subtitle of the message subject: HELP
>
> We need help for translation of the major pages related to fundraising.
> You can help.
>
> Here is the page where translation needed are listed
>
> * http://meta.wikimedia.org/wiki/Fundraising_2007#Pages_to_be_translated
>
> Please help translate the pages mentionned in bold. This is urgent.
>
> Also, please distribute this message around in your projects, in the
> various languages, and on the pumps.
>
> Thanks
>
> Ant
>
> _______________________________________________
> foundation-l mailing list
> [hidden email]
> Unsubscribe: http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/foundation-l
>
>
> --
> Jon Harald Søby
> http://meta.wikimedia.org/wiki/User:Jon_Harald_S%C3%B8by
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 5
> Date: Wed, 5 Dec 2007 23:06:51 +0100 (CET)
> From: Lars Aronsson <[hidden email]>
> Subject: Re: [Wikino-l] Det 71. norske bibliotekmøte i Bergen 5.-8.
>        mars 2008
> To: [hidden email]
> Message-ID: <[hidden email]>
> Content-Type: TEXT/PLAIN; charset=utf-8
>
>
> Har Wikimedia Norge anmält intresse för att delta i utställningen
> vid det 71. norske bibliotekmøte, 5-8. mars 2008 i Bergen?
> http://www.bibliotekmote.no/
>
> Följande kom på mailinglistan Biblioteknorge:
>
> > INVITASJON TIL Å DELTA SOM UTSTILLER PÅ DET 71. NORSKE
> > BIBLIOTEKMØTE I BERGEN
> >
> > Organisasjoner og institusjoner som ønsker å delta med stand på
> > Bibliotekmøtet i Bergen, er velkomne til å melde seg på.
> >
> > Fristen er i utgangspunktet 1. desember, men det vil også være
> > mulig å bestille stand etter denne datoen.
> >
> > Mer informasjon og påmelding: www.bibliotekmote.no
>
>
>
> --
>  Lars Aronsson ([hidden email])
>  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se
>
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 6
> Date: Thu, 6 Dec 2007 15:17:16 +0100 (CET)
> From: Lars Aronsson <[hidden email]>
> Subject: [Wikino-l] Nytt kulturfond for polsk-norsk samarbeid (fwd)
> To: [hidden email]
> Message-ID: <[hidden email]>
> Content-Type: TEXT/PLAIN; charset=utf-8
>
>
> Följande är från listan Biblioteknorge: Det finns en ny fond för
> norsk-polskt kultursamarbete (35 MNOK) med första söknad i början
> av 2008,
>
> http://www.abm-utvikling.no/soknadsmidler/internasjonal-stotte/nytt-kulturfondet-for-polsk-norsk-samarbeid.html
>
> Det låter som ett utmärkt tillfälle för Wikimedia Norge att knyta
> kontakten med Wikimedia Polska (pl.wikimedia.org) och hitta på ett
> projekt.  Det verkar som om det bör ha kulturanknytning, t.ex.
> Wikipedia-artiklar om norska och polska författare och konstnärer
> och översättning (via engelska?) till det andra språket (ja, eller
> mellan samisk och kasjubisk).  Finns det underprosjekt som kan fås
> att samarbeta?
>
> "Søknader fra enkeltpersoner vil ikke bli tatt i betraktning.
> Prosjektene kan vare i inntil 24 måneder. Prosjektstøtten utgjør
> minimum 10.000 euro og maksimum 250.000 euro. Det kan gis støtte
> til inntil 90 % av prosjektkostnadene."
>
> Det betyder att 10% av 10.000 euro är det minsta man måste ha
> själv.
>
> "Det er polske institusjoner, organisasjoner og kulturaktører som
> kan søke om midler fra fondet. Alle søkere må samarbeide med minst
> én partner fra et av giverlandene Norge, Island eller
> Liechtenstein for å komme i betraktning. Prosjektene kan gjerne
> initieres av norske aktører."
>
>
> --
>  Lars Aronsson ([hidden email])
>  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se
>
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 7
> Date: Fri, 07 Dec 2007 15:51:10 +0100
> From: John at Darkstar <[hidden email]>
> Subject: Re: [Wikino-l] Nytt kulturfond for polsk-norsk samarbeid
>        (fwd)
> To: Lars Aronsson <[hidden email]>
> Cc: [hidden email]
> Message-ID: <[hidden email]>
> Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
>
> Umiddelbart virker det som et meget aktuelt prosjekt ifm det store
> antallet polske gjestearbeidere i Norge på sommeren. Disse har allerede
> gjort at polsk Wikipedia har en enorm mengde stoff om Norge. Kanskje kan
> det være aktuelt å starte et prosjekt for å gjøre det mulig for disse å
> komme seg rundt i Norge for å skrive om norske fenomen, og kanskje det
> kan settes av midler til nettverksoppkobling og lignende.
>
> John E
>
> Lars Aronsson skrev:
> > Följande är från listan Biblioteknorge: Det finns en ny fond för
> > norsk-polskt kultursamarbete (35 MNOK) med första söknad i början
> > av 2008,
> >
> http://www.abm-utvikling.no/soknadsmidler/internasjonal-stotte/nytt-kulturfondet-for-polsk-norsk-samarbeid.html
> >
> > Det låter som ett utmärkt tillfälle för Wikimedia Norge att knyta
> > kontakten med Wikimedia Polska (pl.wikimedia.org) och hitta på ett
> > projekt.  Det verkar som om det bör ha kulturanknytning, t.ex.
> > Wikipedia-artiklar om norska och polska författare och konstnärer
> > och översättning (via engelska?) till det andra språket (ja, eller
> > mellan samisk och kasjubisk).  Finns det underprosjekt som kan fås
> > att samarbeta?
> >
> > "Søknader fra enkeltpersoner vil ikke bli tatt i betraktning.
> > Prosjektene kan vare i inntil 24 måneder. Prosjektstøtten utgjør
> > minimum 10.000 euro og maksimum 250.000 euro. Det kan gis støtte
> > til inntil 90 % av prosjektkostnadene."
> >
> > Det betyder att 10% av 10.000 euro är det minsta man måste ha
> > själv.
> >
> > "Det er polske institusjoner, organisasjoner og kulturaktører som
> > kan søke om midler fra fondet. Alle søkere må samarbeide med minst
> > én partner fra et av giverlandene Norge, Island eller
> > Liechtenstein for å komme i betraktning. Prosjektene kan gjerne
> > initieres av norske aktører."
> >
> >
>
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 8
> Date: Fri, 07 Dec 2007 15:57:03 +0100
> From: John at Darkstar <[hidden email]>
> Subject: Re: [Wikino-l] Det 71. norske bibliotekmøte i Bergen 5.-8.
>        mars 2008
> To: Lars Aronsson <[hidden email]>
> Cc: [hidden email]
> Message-ID: <[hidden email]>
> Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
>
> Det er vurdert å delta med en stand på denne messa, eventuelt sammen med
> Norsk Lokalhistorisk Institutt. Det er diskusjoner rundt kostnad, og
> hvem som betaler hva, og dermed hvor mye vi må ut med for å bli med.
> (Mao, vi har kr 0,- på bok så noen må garantere på privat basis om vi
> ikke finner noen støttepartner) Det er også et spørsmål hva som blir
> prisen for å produsere en stand og hvor raskt vi kan komme opp med noe.
> Vi må stille med mennesker, og da blir det fort et spørsmål om hvem som
> er tilgjengelig og for hvor lang tid.
> John E
>
> Lars Aronsson skrev:
> > Har Wikimedia Norge anmält intresse för att delta i utställningen
> > vid det 71. norske bibliotekmøte, 5-8. mars 2008 i Bergen?
> > http://www.bibliotekmote.no/
> >
> > Följande kom på mailinglistan Biblioteknorge:
> >
> >> INVITASJON TIL Å DELTA SOM UTSTILLER PÅ DET 71. NORSKE
> >> BIBLIOTEKMØTE I BERGEN
> >>
> >> Organisasjoner og institusjoner som ønsker å delta med stand på
> >> Bibliotekmøtet i Bergen, er velkomne til å melde seg på.
> >>
> >> Fristen er i utgangspunktet 1. desember, men det vil også være
> >> mulig å bestille stand etter denne datoen.
> >>
> >> Mer informasjon og påmelding: www.bibliotekmote.no
> >
> >
> >
>
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 9
> Date: Fri, 9 May 2008 15:25:43 +0200
> From: "Merethe Klausen" <[hidden email]>
> Subject: [Wikino-l] (uten tittel)
> To: <[hidden email]>
> Message-ID: <[hidden email]>
> Content-Type: text/plain;       charset="iso-8859-1"
>
> hei jeg er nytt medlem hos dere, jeg lurte på om det er noen som kan tipse
> meg
> om sider jeg kan gå inn på for å se på leverings klare hunder eller kull
> som
> kommer? jeg er glad i alle hunder,men kunne tenkt meg en selskapshund.
> send meg en mail. på forhånd takk,vennlig hilsen M.Klausen.
>
> ------------------------------
>
> _______________________________________________
> WikiNO-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
>
>
> Slutt på Sammendrag av WikiNO-l, Vol 4, Utgave 1
> ************************************************
>--
Vennlig hilsen - Sincerely

Geir Mathiesen
[hidden email]
tel: +47 33 61 45 11
mob +47 98 00 40 40
_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l