Re: Tony Hawk na GDU

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Tony Hawk na GDU

Ejdzej Wikipedysta
06-01-26, Wladyslaw Los napisał(a):
> grę zna oceni to lepiej ode mnie.  W każdym
> razie. jeżeli tak jest to także na commons i na
> en nie powinna ta grafika figurować jako zdjęcie
> Tony Hawksa.  Jeżeli natomiast jest to
> rzeczywiście jego zdjęcie, to raczej zrobione nie
> przez tego, który je zamieścił i powinno być w
> ogóle wykasowane.
>
> Władysław

Zostało rozpoznane jako skan z gry: patrz [[WP:GDU]]

--
Wikipedysta:A.J.

_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Re: Tony Hawk na GDU

Wladyslaw Los
>06-01-26, Wladyslaw Los napisał(a):
>>  grę zna oceni to lepiej ode mnie.  W każdym
>>  razie. jeżeli tak jest to także na commons i na
>>  en nie powinna ta grafika figurować jako zdjęcie
>>  Tony Hawksa.  Jeżeli natomiast jest to
>>  rzeczywiście jego zdjęcie, to raczej zrobione nie
>>  przez tego, który je zamieścił i powinno być w
>>  ogóle wykasowane.
>>
>>  Władysław
>
>Zostało rozpoznane jako skan z gry: patrz [[WP:GDU]]
>
>--
>Wikipedysta:A.J.


To świetnie. W takim razie na commons i w innych
wikipediach jest źle opisane i powinnno się o
poprawić.

Władysław--
Władysław Łoś
ul.Białostocka 11 m. 219
03-748 Warszawa
mob. +48 691512645
tel./fax +48-22-8187675
skype: Wladyslaw_Los
_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Re: Tony Hawk na GDU

Ejdzej Wikipedysta
In reply to this post by Ejdzej Wikipedysta
06-01-27, Wladyslaw Los napisał(a):
> To świetnie. W takim razie na commons i w innych
> wikipediach jest źle opisane i powinnno się o
> poprawić.

Już to zrobiłem, ale to strasznie stresująca robota. Myślałem o
cieciowaniu na Commons, ale to mi dało do myślenia o skali problemów i
chyba się nie będę wychylał.

--
Wikipedysta:A.J.

_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l