Re: [WikimediaSE-L] Hur sprida listan?

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [WikimediaSE-L] Hur sprida listan?

Joakim Larsson

5 nov 2007 kl. 23.49 skrev habj:

> Och officiell kan kanalen bli när WMS officiellt är en  
> lokalavdelning/stödförening för WMF, eller?

Nej, det handlar mer om att styrelsen bör besluta om saken. Det  
bordlades dock på förra styrelsemötet.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [WikimediaSE-L] Hur sprida listan?

Habj
Den 2007-11-05 skrev Joakim Larsson <[hidden email]>:
>
>
> 5 nov 2007 kl. 23.49 skrev habj:
>
> > Och officiell kan kanalen bli när WMS officiellt är en
> > lokalavdelning/stödförening för WMF, eller?
>
> Nej, det handlar mer om att styrelsen bör besluta om saken. Det
> bordlades dock på förra styrelsemötet.


Tja, ett webbforum skulle väl funka lika bra. Något sätt bör det dock finnas
för folk att interagera, om inte styrelsen ska göra allting själva...

En förening jag är med i har en öppen styrelselista. Givetvis har styrelsen
även en annan sluten lista, men om man är med på den öppna får man veta vad
styrelsen håller på med som den inte känner att den bör behålla hemligt så
länge. Den typen av öppenhet uppskattas, och är kanske framför allt en bra
väg in för den som funderar på att engagera sig i eller utanför själva
styrelsen.

/habj
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [WikimediaSE-L] Hur sprida listan?

Joakim Larsson


6 nov 2007 kl. 02.38 skrev habj:

> En förening jag är med i har en öppen styrelselista. Givetvis har  
> styrelsen
> även en annan sluten lista, men om man är med på den öppna får man  
> veta vad
> styrelsen håller på med som den inte känner att den bör behålla  
> hemligt så
> länge. Den typen av öppenhet uppskattas, och är kanske framför allt  
> en bra
> väg in för den som funderar på att engagera sig i eller utanför själva
> styrelsen.

Jag håller med. Det gör dock inte alla i styrelsen med mig.


Joakim Larsson, vice chair Wikimedia Sweden
[hidden email]
+46703408389
skype: joakim.l