Re: [Wikipl-l] Britannica broni się przed porównan iem z Wikipedią

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Wikipl-l] Britannica broni się przed porównan iem z Wikipedią

Michał Buczyński


> Dnia piątek, 24 marca 2006 15:44, Juliusz napisał:
> > http://www.di.com.pl/news/13160,1.html
>
> TheRegister nie lubi Wikipedii, ale może właśnie dlatego warto to
> przeczytać?
>
> http://www.theregister.co.uk/2006/03/25/britannica_wikipedia_nature/
>
> pzdr
> LukMak

Nie lubi to chyba mało powiedziane.

A swoją drogą żałosnawy ten artykuł - silący się na pseudoobiektywizm, żeby dokopać pod z góry ustaloną tezę. Coś jak "Warto Rozmawiać" Pospieszalskiego ale bardziej - atakowany nie ma prawa obrony.

a.m.
_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Wikipl-l] Britannica broni się przed porównan iem z Wikipedią

LukMak
Dnia sobota, 25 marca 2006 19:31, Aegis Maelstrom napisał:
> "Warto Rozmawiać" Pospieszalskiego ale bardziej - atakowany nie ma
> prawa obrony.

W najnowszym "IEEE Software Journal" znalazłem artykuł o tytule "Using
Wikis in Software Development", gdzie recenzent stwierdza, że wiki
zyskało popularność dzięki Wikipedii. Dalej autor artykułu opisuje
doskonale znane nam mechanizmy Wiki i porównuje sześć silników, w tym
MediaWiki.

Zatem czy trzeba Wikipedię bronić? Artykuł z Registera można odnotować a
wiadomość o nim wysłałem w kontekście artykułu z Nature i tylko dlatego
- wysyłania informacji o każdym flejmie odnośnie Wikipedii,
pojawiającym się na Registerze już się oduczyłem jakiś czas temu :)

pzdr
LukMak
_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l