Re:

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re:

Wladyslaw Los
>06-01-25, ajf napisał(a):
>>
>>  Od metra jest też odwrotnych przypadków -
>>obrazek jest z softu typu GPL/MPL/BSD
>>  a jest oznaczany jako FU i siup.
>
>Zostawiłem ją w [[en:Tony Hawk]] bo oni tam mają inną politykę. Nie
>chcę wskazywać palcem, ale wikipedysta który ją wgrał powsadzał też
>wiele innych zrzutów i skanów FU jako PD. Soft firmowany przez
>popularnego skatera raczej nie jest 'free' :)
>
>--
>Wikipedysta:A.J.

Dla wyjaśnienia. To ja dałem ten obrazek do
usunięcia. Przyczyny były następujące: 1) Obrazek
mikroskopijny i marnej jakości, a postać, którą
miał przedstawiać - Tony Hawks - była
nierozpoznawalna.  2) Ujęcie skatera  robiącego
ewolucję w wyskoku wskazywało na profesjonalnego
fotografa,  a ten kto zamieścił tę grafikę,
informował, że to jego praca, podczas gdy inne
zdjęcia przez niego umieszczone dalekie były od
profesjonalizmu. Stąd podejrzenie, że praca nie
jest oryginalna. To były dla mnie główne powody
skierowania do usunięcia.
Porównanie z innymi zrzutami ekranowymi gier o
Tonym Hawksie nasunęło mi przypuszczenie, że to
też taki zrzut, ale podałem to jako tylko
przypuszczenie, mając nadzieję, że ktoś, kto tę
grę zna oceni to lepiej ode mnie.  W każdym
razie. jeżeli tak jest to także na commons i na
en nie powinna ta grafika figurować jako zdjęcie
Tony Hawksa.  Jeżeli natomiast jest to
rzeczywiście jego zdjęcie, to raczej zrobione nie
przez tego, który je zamieścił i powinno być w
ogóle wykasowane.

Władysław
--
Władysław Łoś
mailto:[hidden email]
_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l