Re: wiarygodność "who is who"

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: wiarygodność "who is who"

Panterka
Użytkownik Juliusz napisał:

> Na marginesie poprzedniej (zakończonej dyskusji...
>
> Panterka napisał(a):
>
>> (...) Może kiedyś gdzieś znajdziemy prawdziwą (może w "Who is who"?)
>> Panther(ka)
>
>
> Otóż przestrzegałbym przed uznaniem "Who is who" za *obiektywne*
> źródło informacji. Wiem, jaka jest procedura tworzenia poszczególnych
> biogramów i w żadnym wypadku nie można jej uznać za obiektywną. "Who
> is who" podaje na temat każdej osoby wersję zaakceptowaną przez nią
> osobiście, zatem raczej nie znajdziemy tam nic, co rzucałoby cień na
> jej prawdomówność.
> Julo
>
> PS
> Jeśli ktoś ma egzemplarz sprzed 10 czy 12 lat warto sprawdzić, jakie
> wykształcenie ma tam wpisany eks-prezydent...
> J

Mówisz o wersji polskiej czy ekskluzywnej szwajcarskiej?
Bo ja o tej drugiej. Poprosić o sprawdzenie hasła mogę, dostał to
cudeńko dwutomowe mąż mojej znajomej z pracy, jako że i on się tam
znalazł. W bibliotekach nie uwidzisz, no chyba że w BN.
Panther(ka)
_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l