ReinDeel33t Script

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ReinDeel33t Script

Łukasz Garczewski
Uff... Po zaciętych bojach z własną głupotą i nieuwagą, a także po
dokładnym przeryciu drzewa DOM formularza potwierdzającego usuwanie...

Przedstawiam wam, drogie koleżanki administratorki i koledzy
administratorzy, ReinDeel33t Script w wersji 0.1.1b.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:TOR/Skrypty/ReinDeel33t

Jeśli ktoś życzy sobie potestować to cudo, będę wdzięczny za wszelkie
raporty z placu bojów i sugestie innego typu.

--
Pozdrawiam,
Łukasz 'TOR' Garczewski
_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l