Rekrutacja na stanowisko rzecznika prasowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Rekrutacja na stanowisko rzecznika prasowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Wojciech Pędzich-2
Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął wczoraj uchwałę[1], którą
rozpoczął proces rekrutacji rzecznika prasowego Stowarzyszenia. Oferta
pracy dostępna jest w załączniku do uchwały[2], a szczegółowych
informacji można zasięgnąć u mnie (choć oferta jest moim zdaniem
wystarczająco szczegółowa). Na zgłoszenia kandydatów na stanowisko
rzecznika prasowego czekamy do 31 marca.

Wojciech Pędzich

[1] https://pl.wikimedia.org/wiki/UZ_2018-21
[2] https://pl.wikimedia.org/wiki/UZ_2018-21/za%C5%82%C4%85cznik


_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l