Relacja z Wikimedia Conference 2016

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Relacja z Wikimedia Conference 2016

Natalia Szafran-Kozakowska-2
Informuję, że jeśli jesteście ciekawi co dzieje się na Wikimedia Conference
w Berlinie, to możecie śledzić konto Stowarzyszenia Wikimedia Polska na
Twitterze (https://twitter.com/wikimediapl), gdzie trwa relacja na bieżąco
lub śledzić w mediach społecznościowych hasztag #wmcon - oficjalny hasztag
konferencji.
Zachęcamy!


Natalia Szafran-Kozakowska
Kierownik Biura Prasowego
Stowarzyszenie Wikimedia Polska
tel. 790 290 275
http://opp.wikimedia.pl
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l