Resande WLM-utstäl?==?iso-8859-1?Q?lning

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Resande WLM-utstäl?==?iso-8859-1?Q?lning

Jan Ainali
Hej!

Vidarebefordrar ett brev från WMEE. Vi på kontoret har tyvärr redan för fullbokat året ut för att hinna koordinera en utställning till. Är det någon som skulle tycka att det är ett kul projekt? Kontakta i så fall Mari på mari.vallik snabela gmail.com 

Hello!

I write to You from Wikimedia Estonia. 
Last year we had a touring exhibition consisting of Estonian Wiki Loves Monuments' winning photographs from 2012 and 2011, and Russian Wiki Loves Monuments pictures from 2012. Now it has become apparent that we have leftover funding from this years grant (due to a cancelled event) and we thought that maybe it would be possible to bring this exhibition to Sweden as well. 
Since the organization of this exhibition would have to move rather quickly (it should be within the remainder of the year 2013 to find use for the leftover funds), but organizing through Estniska Huset in Stockholm would take several months, we thought of Wikimedia Sverige -  to make this happen as a collaborative project. We would need assistance from your side with finding a place for this exhibition, promotion and probably transportation from Värtahamnen. Would You be interested in such an offer?

Yours faithfully, 


Mari Vallik 
WMEE
Assistant of the board
-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

http://se.wikimedia.org

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Resande WLM-utstäl?==?iso-8859-1?Q?lning

Harald Andersson
Vill du jag ska kolla med hallundabiblioteket om de är intresserade att ha utstälningen?
Om så, vad har vi att erbjuda? 
Utställningen, är det skrivet på engelska om fotona...
Hur tänker de?

Mvh
Harald

Skickat från min iPad

18 nov 2013 kl. 09:30 skrev "Jan Ainali" <[hidden email]>:

Hej!

Vidarebefordrar ett brev från WMEE. Vi på kontoret har tyvärr redan för fullbokat året ut för att hinna koordinera en utställning till. Är det någon som skulle tycka att det är ett kul projekt? Kontakta i så fall Mari på mari.vallik snabela gmail.com 

Hello!

I write to You from Wikimedia Estonia. 
Last year we had a touring exhibition consisting of Estonian Wiki Loves Monuments' winning photographs from 2012 and 2011, and Russian Wiki Loves Monuments pictures from 2012. Now it has become apparent that we have leftover funding from this years grant (due to a cancelled event) and we thought that maybe it would be possible to bring this exhibition to Sweden as well. 
Since the organization of this exhibition would have to move rather quickly (it should be within the remainder of the year 2013 to find use for the leftover funds), but organizing through Estniska Huset in Stockholm would take several months, we thought of Wikimedia Sverige -  to make this happen as a collaborative project. We would need assistance from your side with finding a place for this exhibition, promotion and probably transportation from Värtahamnen. Would You be interested in such an offer?

Yours faithfully, 


Mari Vallik 
WMEE
Assistant of the board
-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

http://se.wikimedia.org
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Resande WLM-utstäl?==?iso-8859-1?Q?lning

Jan Ainali
In reply to this post by Jan Ainali
Hej Harald,

Jag har ingen mer information än den som var i förra mailet, så ställ gärna följdfrågor direkt till Mari så slipper jag spekulera.

Harald Andersson <[hidden email]> wrote:

Vill du jag ska kolla med hallundabiblioteket om de är intresserade att ha utstälningen?
Om så, vad har vi att erbjuda? 
Utställningen, är det skrivet på engelska om fotona...
Hur tänker de?

Mvh
Harald

Skickat från min iPad

18 nov 2013 kl. 09:30 skrev "Jan Ainali" <[hidden email]>:

Hej!

Vidarebefordrar ett brev från WMEE. Vi på kontoret har tyvärr redan för fullbokat året ut för att hinna koordinera en utställning till. Är det någon som skulle tycka att det är ett kul projekt? Kontakta i så fall Mari på mari.vallik snabela gmail.com 

Hello!

I write to You from Wikimedia Estonia. 
Last year we had a touring exhibition consisting of Estonian Wiki Loves Monuments' winning photographs from 2012 and 2011, and Russian Wiki Loves Monuments pictures from 2012. Now it has become apparent that we have leftover funding from this years grant (due to a cancelled event) and we thought that maybe it would be possible to bring this exhibition to Sweden as well. 
Since the organization of this exhibition would have to move rather quickly (it should be within the remainder of the year 2013 to find use for the leftover funds), but organizing through Estniska Huset in Stockholm would take several months, we thought of Wikimedia Sverige -  to make this happen as a collaborative project. We would need assistance from your side with finding a place for this exhibition, promotion and probably transportation from Värtahamnen. Would You be interested in such an offer?

Yours faithfully, 


Mari Vallik 
WMEE
Assistant of the board
-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

http://se.wikimedia.org
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l