Reset kont

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Reset kont

Tomasz Ganicz
Hej,

Technicy z Wikimedia Foundation ogłosili właśnie, że wylogowali
wszystkich użytkowników, wszystkich projektów Wikimedia, czyli, że
każdy musi zalogować się ponownie. Sugerują też, żeby na wszelki
wypadek zmienić sobie hasło.

Jest to podyktowane tym, że wykryto błąd krytyczny w implementacji
OpenSSL stosowanej na serwerach Wikimedia, który umożliwia
przejmowanie sesji zalogowanych użytkowników. Nie stwierdzono ani
jednego takiego przypadku, ale sama taka możliwość wymusiła - na
wszelki wypadek  - reset wszystkich aktywnych logowań.

Technicy z Wikimedia Foundation zainstalowali już łatkę do OpenSSL
zabezpieczającą przed tym błędem.

W praktyce to oznacza tylko, że trzeba się ponownie zalogować i ew. na
wszelki wypadek zmienić sobie hasło.--
Tomek "Polimerek" Ganicz
http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
http://www.ganicz.pl/poli/
http://www.cbmm.lodz.pl/work.php?id=29&title=tomasz-ganicz

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Reset kont

Wojciech Pędzich
O ile to to

http://tech.wp.pl/kat,1009785,title,Heartbleed-luka-w-OpenSSL-ktora-od-dwoch-lat-zagraza-serwerom,wid,16527655,wiadomosc.html

to przemyślcie zmianę hasła na takie, którego nie używaliście od dwóch
lat...

Wojtek

W dniu 2014-04-09 08:19, Tomasz Ganicz pisze:

> Hej,
>
> Technicy z Wikimedia Foundation ogłosili właśnie, że wylogowali
> wszystkich użytkowników, wszystkich projektów Wikimedia, czyli, że
> każdy musi zalogować się ponownie. Sugerują też, żeby na wszelki
> wypadek zmienić sobie hasło.
>
> Jest to podyktowane tym, że wykryto błąd krytyczny w implementacji
> OpenSSL stosowanej na serwerach Wikimedia, który umożliwia
> przejmowanie sesji zalogowanych użytkowników. Nie stwierdzono ani
> jednego takiego przypadku, ale sama taka możliwość wymusiła - na
> wszelki wypadek  - reset wszystkich aktywnych logowań.
>
> Technicy z Wikimedia Foundation zainstalowali już łatkę do OpenSSL
> zabezpieczającą przed tym błędem.
>
> W praktyce to oznacza tylko, że trzeba się ponownie zalogować i ew. na
> wszelki wypadek zmienić sobie hasło.
>
>
>


_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Reset kont

Jakub K.
Recykling haseł nigdy nie jest dobrym pomysłem.

Plushy


2014-04-09 17:43 GMT+02:00 Wojciech Pędzich <[hidden email]>:

> O ile to to
>
> http://tech.wp.pl/kat,1009785,title,Heartbleed-luka-w-
> OpenSSL-ktora-od-dwoch-lat-zagraza-serwerom,wid,16527655,wiadomosc.html
>
> to przemyślcie zmianę hasła na takie, którego nie używaliście od dwóch
> lat...
>
> Wojtek
>
> W dniu 2014-04-09 08:19, Tomasz Ganicz pisze:
>
>  Hej,
>>
>> Technicy z Wikimedia Foundation ogłosili właśnie, że wylogowali
>> wszystkich użytkowników, wszystkich projektów Wikimedia, czyli, że
>> każdy musi zalogować się ponownie. Sugerują też, żeby na wszelki
>> wypadek zmienić sobie hasło.
>>
>> Jest to podyktowane tym, że wykryto błąd krytyczny w implementacji
>> OpenSSL stosowanej na serwerach Wikimedia, który umożliwia
>> przejmowanie sesji zalogowanych użytkowników. Nie stwierdzono ani
>> jednego takiego przypadku, ale sama taka możliwość wymusiła - na
>> wszelki wypadek  - reset wszystkich aktywnych logowań.
>>
>> Technicy z Wikimedia Foundation zainstalowali już łatkę do OpenSSL
>> zabezpieczającą przed tym błędem.
>>
>> W praktyce to oznacza tylko, że trzeba się ponownie zalogować i ew. na
>> wszelki wypadek zmienić sobie hasło.
>>
>>
>>
>>
>
> _______________________________________________
> Lista dyskusyjna WikiPL-l
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
>
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l