Resultat av valet till den preliminära skilkom

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Resultat av valet till den preliminära skilkom

Habj-2
Valet är avslutat. Sitenotice är bortplockad. Ingen notis finns på
bybrunnen om resultatet. Med lite tankeverksamhet hittar jag det på
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Skiljedomskommitt%C3%A9#Ledam.C3.B6ter

Vad sägs om att under några dagars tid ha en länk i sitenotice till
den plats där det framgår vilka som blev valda?

/habj


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Resultat av valet till den preliminära skilkom

David Öhlin
Jag lade upp en notis på Bybrunnen och en i Sitenotice. Den senare kan
nog tas bort inom en vecka.

Caesar