Riksantikvarieämbetet söker Wikipedian in Residence

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Riksantikvarieämbetet söker Wikipedian in Residence

Jan Ainali
Hej!Riksantikvarieämbetet söker en Wikipedian in Residence och en Wikipedian
developer in Residence!Wikimedia Sveriges pressmeddelande finns här:

<http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/wikipedianer-flyttar-in-
hos-riksantikvarieaembetet-751768>Annonserna finns här:

http://raa.se/cms/extern/om_oss/lediga_jobb/2012/wikipedian_in_residence
.html

http://raa.se/cms/extern/om_oss/lediga_jobb/2012/wikipedian_developer_in
_residence.html--
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv
"Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<http://se.wikimedia.org>