Riksdagen får API: http://data.riksdagen.se/

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Riksdagen får API: http://data.riksdagen.se/

Lars Aronsson
Peter Krantz (opengov.se) tipsar om följande:

Ett första steg, men mycket lovvärt.

http://data.riksdagen.se/

"Nu lanseras en ny syndikeringstjänst – data.riksdagen.se. Den gör det
möjligt att hämta innehåll från riksdagens databaser. Här finns
information om ledamöter, omröstningar och beslut.

– Nu gör vi riksdagens databaser mer tillgängliga. Vi gör det möjligt
för användare att hämta hem och återanvända innehåll på det sätt som
passar dem bäst, säger Karin Hedman, informationschef på
riksdagsförvaltningen.

Tjänsten vänder sig främst till användare som vill utveckla egna
lösningar med innehåll från riksdagens databaser. Det kan till exempel
handla om att bygga en webbplats inför riksdagsvalet eller att ta reda
på hur en ledamot har röstat de senaste åren. Det går också att skapa
egna bevakningar ämnesvis med RSS.

Databaserna innehåller drygt 165 000 dokument, till exempel
riksdagsbeslut, propositioner, motioner och protokoll från kammaren.

Öppet gränssnitt med enkel webbteknik
Tjänsten gör det möjligt att hämta innehåll på vanliga webbsidor. Här
går det att följa länkar vidare till sidor med ytterligare information.
Formaten är XML och JSON.

Tjänsten lanseras nu för att bjuda in användare för att testa och komma
med synpunkter. Data.riksdagen.se utvecklas löpande med mer innehåll och
fler funktioner."--
  Lars Aronsson ([hidden email])
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

  Wikimedia Sverige - stöd fri kunskap - http://wikimedia.se/Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Riksdagen får API: http://data.riksdagen.se/

David Öhlin-2
Jag tycker att det är värt en uppmuntrande applåd. Kul!

Den 26 mars 2010 10.05 skrev Lars Aronsson <[hidden email]>:

> Peter Krantz (opengov.se) tipsar om följande:
>
> Ett första steg, men mycket lovvärt.
>
> http://data.riksdagen.se/
>
> "Nu lanseras en ny syndikeringstjänst – data.riksdagen.se. Den gör det
> möjligt att hämta innehåll från riksdagens databaser. Här finns information
> om ledamöter, omröstningar och beslut.
>
> – Nu gör vi riksdagens databaser mer tillgängliga. Vi gör det möjligt för
> användare att hämta hem och återanvända innehåll på det sätt som passar dem
> bäst, säger Karin Hedman, informationschef på riksdagsförvaltningen.
>
> Tjänsten vänder sig främst till användare som vill utveckla egna lösningar
> med innehåll från riksdagens databaser. Det kan till exempel handla om att
> bygga en webbplats inför riksdagsvalet eller att ta reda på hur en ledamot
> har röstat de senaste åren. Det går också att skapa egna bevakningar
> ämnesvis med RSS.
>
> Databaserna innehåller drygt 165 000 dokument, till exempel riksdagsbeslut,
> propositioner, motioner och protokoll från kammaren.
>
> Öppet gränssnitt med enkel webbteknik
> Tjänsten gör det möjligt att hämta innehåll på vanliga webbsidor. Här går
> det att följa länkar vidare till sidor med ytterligare information. Formaten
> är XML och JSON.
>
> Tjänsten lanseras nu för att bjuda in användare för att testa och komma med
> synpunkter. Data.riksdagen.se utvecklas löpande med mer innehåll och fler
> funktioner."
>
>
>
> --
>  Lars Aronsson ([hidden email])
>  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se
>
>  Wikimedia Sverige - stöd fri kunskap - http://wikimedia.se/
>
>
>
>

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Riksdagen får API: http://data.riksdagen.se/

Albin Jacobsson
Nästan för bra för att vara sant!

// Albin Jacobsson


Den 26 mars 2010 11.04 skrev David Öhlin <[hidden email]>:

> Jag tycker att det är värt en uppmuntrande applåd. Kul!
>
> Den 26 mars 2010 10.05 skrev Lars Aronsson <[hidden email]>:
> > Peter Krantz (opengov.se) tipsar om följande:
> >
> > Ett första steg, men mycket lovvärt.
> >
> > http://data.riksdagen.se/
> >
> > "Nu lanseras en ny syndikeringstjänst – data.riksdagen.se. Den gör det
> > möjligt att hämta innehåll från riksdagens databaser. Här finns
> information
> > om ledamöter, omröstningar och beslut.
> >
> > – Nu gör vi riksdagens databaser mer tillgängliga. Vi gör det möjligt för
> > användare att hämta hem och återanvända innehåll på det sätt som passar
> dem
> > bäst, säger Karin Hedman, informationschef på riksdagsförvaltningen.
> >
> > Tjänsten vänder sig främst till användare som vill utveckla egna
> lösningar
> > med innehåll från riksdagens databaser. Det kan till exempel handla om
> att
> > bygga en webbplats inför riksdagsvalet eller att ta reda på hur en
> ledamot
> > har röstat de senaste åren. Det går också att skapa egna bevakningar
> > ämnesvis med RSS.
> >
> > Databaserna innehåller drygt 165 000 dokument, till exempel
> riksdagsbeslut,
> > propositioner, motioner och protokoll från kammaren.
> >
> > Öppet gränssnitt med enkel webbteknik
> > Tjänsten gör det möjligt att hämta innehåll på vanliga webbsidor. Här går
> > det att följa länkar vidare till sidor med ytterligare information.
> Formaten
> > är XML och JSON.
> >
> > Tjänsten lanseras nu för att bjuda in användare för att testa och komma
> med
> > synpunkter. Data.riksdagen.se utvecklas löpande med mer innehåll och
> fler
> > funktioner."
> >
> >
> >
> > --
> >  Lars Aronsson ([hidden email])
> >  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se
> >
> >  Wikimedia Sverige - stöd fri kunskap - http://wikimedia.se/
> >
> >
> >
> >
>
>