Rocarta - violarea drepturilor de autor

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Rocarta - violarea drepturilor de autor

Bogdan Patrut
Buna ziua/seara!
Nu este niciun fel de problema. Eu am copiat textul de la adresa mentionata, pentru a nu mai scrie alt text despre enciclopedie. Eu sunt autorul textului de la ambele adrese, ca si al enciclopediei.
Daca trebuie sa reformulez textul din Wikipedia, o voi face.
Sper ca nu.
Cu stima, Bogdan Patrut
_______________________________________________
Wikiro-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiro-l