Sastanak sutra (danas)

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Sastanak sutra (danas)

Filip Maljković
Mali podsetnik da je i sutra (odnosno vec danas) sastanak u Domu
omladine, na standardnom mestu u standardno vreme (15h), pa ko je u
mogucnosti da dodje, samo neka izvoli.

poz,
Filip

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sastanak sutra (danas)

Filip Maljković
On 09/12/2010 12:36 AM, Filip Maljkovic wrote:
> Mali podsetnik da je i sutra (odnosno vec danas) sastanak u Domu
> omladine, na standardnom mestu u standardno vreme (15h), pa ko je u
> mogucnosti da dodje, samo neka izvoli.
>
> poz,
> Filip
Isto vazi i za sutra.

F

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l