Sastanak u nedelju

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Sastanak u nedelju

Filip Maljković
Svecano najavljujem da ce se u nedelju, 29. juna odrzati sastanak u DOBu
sa pocetkom u 16:30. Svi koji mogu su pozvani da dodju.

Filip


_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l