Sastanak u nedelju

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Sastanak u nedelju

Filip Maljković
Jos jedan sastanak Vikipedijanaca ce biti odrzan u nedelju, 22. februara
u Domu omladine, u tribinskoj sali, sa pocetkom u 15 casova.

Svi koji mogu da dodju su pozvani da prisustvuju :)

Pozdrav,
Filip

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l