Składki

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Składki

Tomasz Ganicz
Hej,

Przypominam o płaceniu składek. Zgodnie ze statutem składkę należy opłacić
w 1 kwartale danego roku - czyli w zasadzie termin już minął - niemniej
dajemy zawsze ostatnią szansę członkom, którzy jeszcze nie wpłacili
składki, aby to uczynili jak najszybciej.

W tej chwili wpłaciło 75 osób na ogólną liczbę 126 członków, czyli nie
zapłaciło jeszcze 51 członków... Po Świętach będziemy do nich słali
indywidualnie monity, po czym zarząd będzie musiał podjąć decyzję o
skreśleniu tych, którzy nie zapłacili. Wstyd powiedzieć, ale są wśród nich
również członkowie zarządu i komisji rewizyjnej Stowarzyszenia.

Dla przypomnienia:

Składki wpłacamy na konto:

ING Bank Śląski:
26 1050 1214 1000 0023 4432 0763

w kwocie minimum 1 PLN.

Przeciętna kwota wpłacanej stawki to w tej chwili 23,41 PLN.

Wesołych Świąt Wielkanocnych,

--
Tomek "Polimerek" Ganicz
http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
http://www.ganicz.pl/poli/
http://www.cbmm.lodz.pl/work.php?id=29&title=tomasz-ganicz
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l