Skiljedomskommitté

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Skiljedomskommitté

Användare Boivie
Eftersom valen till skiljedomskommittén börjar om drygt en månad, så vore
det bra om så många som möjligt kollar igenom sidan
[[Wikipedia:Skiljedomskommitté]] med undersidor, så att texten är i
överensstämmelse med hur ni, vi, gemenskapen, vill att skiljedomskommittén
ska fungera.

/boivie
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skiljedomskommitté

Habj-2
Den 2006-09-18 skrev Användare Boivie <[hidden email]>:
>
> Eftersom valen till skiljedomskommittén börjar om drygt en månad, så vore
> det bra om så många som möjligt kollar igenom sidan
> [[Wikipedia:Skiljedomskommitté]] med undersidor, så att texten är i
> överensstämmelse med hur ni, vi, gemenskapen, vill att skiljedomskommittén
> ska fungera.


Min spontana tanke var "oj, är det så, hur var när gick det där till". Sen
ser jag att det funnits info på
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Skiljedomskommitt%C3%A9/Val ett bra
tag, och ingen har protesterat - alltså bör det väl vara okej. Sidans
existens är ju välkänd, så det är lätt att hålla sig informerad. För att
wikigemenskapen ska bli så nöjd som möjligt med förfarandet tror jag nog det
hela bör utannonseras på bybrunnen i tid, och på ett sätt så att folk har en
rimlig chans att stoppa det om de skulle vilja - vilket jag hoppas inte blir
fallet, men om wikigemenskapen verkligen känner "stopp och belägg" måste det
ju bli ett stopp.

/habj