Skiljedomskommittén

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Skiljedomskommittén

Användare Boivie
Nu har nomineringarna till det första skiljedomskommittévalet inletts.

Nomineringsperioden pågår till och med torsdag 9 november.
Omröstningen pågår från fredag 10 november till och med fredag 24 november.

I valet utses fem skiljemän.

Nomineringarna sker på:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ansökan_om_administrativ_behörighet

/boivie

_________________________________________________________________
Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE!
http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skiljedomskommittén

Jon Harald Søby-2
On 11/3/06, Användare Boivie <[hidden email]> wrote:
> Nomineringarna sker på:
> http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ansökan_om_administrativ_behörighet

A.K.A. http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ans%C3%B6kan_om_administrativ_beh%C3%B6righet

--
Best regards,
Jon Harald Søby

Website - http://www.alqualonde.com/
Wikipedia - http://no.wikipedia.org/wiki/Bruker:Jhs
MSN messenger - [hidden email]
Skype - jon.harald.soby