Skrivskydd av frånvarande användares diskussionssidor

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Skrivskydd av frånvarande användares diskussionssidor

Habj-2
En gång - vad jag vet, det kan finnas fler - har en administratör låst
en användares sida samt diskussionssida för att denne skulle åka bort
på semester. Han fick ta emot rätt mycket kritik för det, av mig såväl
som av flera andra. De flesta ansåg att man inte ska låsa
diskussionssidor för att folk är borta; det bör gå att lämna
meddelanden även till folk som är frånvarande, så får de ta itu med
saken när de kommer tillbaka (om de känne för det)

Jag läser på
http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndardiskussion:Mannen_av_b%C3%B6rd

"Såväl användarsida som diskussion är skrivskyddade på användarens
begäran, då han aviserat att han inte kommer att vara aktiv på
Wikipedia en tid. Då han återkommer bör detta skrivskydd lyftas.
/dcastor 30 oktober 2006 kl. 02.51 (CET)"

och tycker att det skrivskyddet borde lyftas nu. MaB för IMHO nöja sig
med en liten skylt "Användaren är inte här och lär inte svara på
meddelanden, den som vill nå mig bör testa wikimail" eller liknande.

/habj


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skrivskydd av frånvarande användares diskussionssidor

Joakim Larsson-2
Absolut.

2006/12/5, habj <[hidden email]>:

>
> En gång - vad jag vet, det kan finnas fler - har en administratör låst
> en användares sida samt diskussionssida för att denne skulle åka bort
> på semester. Han fick ta emot rätt mycket kritik för det, av mig såväl
> som av flera andra. De flesta ansåg att man inte ska låsa
> diskussionssidor för att folk är borta; det bör gå att lämna
> meddelanden även till folk som är frånvarande, så får de ta itu med
> saken när de kommer tillbaka (om de känne för det)
>
> Jag läser på
> http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndardiskussion:Mannen_av_b%C3%B6rd
>
> "Såväl användarsida som diskussion är skrivskyddade på användarens
> begäran, då han aviserat att han inte kommer att vara aktiv på
> Wikipedia en tid. Då han återkommer bör detta skrivskydd lyftas.
> /dcastor 30 oktober 2006 kl. 02.51 (CET)"
>
> och tycker att det skrivskyddet borde lyftas nu. MaB för IMHO nöja sig
> med en liten skylt "Användaren är inte här och lär inte svara på
> meddelanden, den som vill nå mig bör testa wikimail" eller liknande.
>
> /habj
>


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skrivskydd av frånvarande användares diskussionssidor

David Castor-2
Jag tycker att det finns en skillnad mellan att åka på semester och att, som
MaB gjorde, avisera en långvarig och eventuellt permanent frånvaro från
Wikipedia. På nedanstående begäran lyfter jag dock skrivskyddet, då det var
jag som lade in det.

David Castor
Storgatan 10
241 30 Eslöv
http://pastorcastor.se 
Tel. 0413 – 555 325
[hidden email]-----Ursprungligt meddelande-----
Från: [hidden email] [mailto:[hidden email]]
För Joakim Larsson
Skickat: den 5 december 2006 21:36
Till: Sändlista för svenska Wikipedia
Ämne: Re: [WikiSV-l]Skrivskydd av frånvarande användares diskussionssidor

Absolut.

2006/12/5, habj <[hidden email]>:

>
> En gång - vad jag vet, det kan finnas fler - har en administratör låst
> en användares sida samt diskussionssida för att denne skulle åka bort
> på semester. Han fick ta emot rätt mycket kritik för det, av mig såväl
> som av flera andra. De flesta ansåg att man inte ska låsa
> diskussionssidor för att folk är borta; det bör gå att lämna
> meddelanden även till folk som är frånvarande, så får de ta itu med
> saken när de kommer tillbaka (om de känne för det)
>
> Jag läser på
> http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndardiskussion:Mannen_av_b%C3%B6rd
>
> "Såväl användarsida som diskussion är skrivskyddade på användarens
> begäran, då han aviserat att han inte kommer att vara aktiv på
> Wikipedia en tid. Då han återkommer bör detta skrivskydd lyftas.
> /dcastor 30 oktober 2006 kl. 02.51 (CET)"
>
> och tycker att det skrivskyddet borde lyftas nu. MaB för IMHO nöja sig
> med en liten skylt "Användaren är inte här och lär inte svara på
> meddelanden, den som vill nå mig bör testa wikimail" eller liknande.
>
> /habj
>