Skrivstuga 8 mars på Hallwylska

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Skrivstuga 8 mars på Hallwylska

Jan Ainali
Missa inte skrivstugan på Hallwylska museet i Stockholm. Datumet är den 8 mars, detaljerat program och information hittas här:<https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Skrivstuga/ArtAndFeminism_2016>


/Jan