Quantcast

Skrivstuga på lör?==?iso-8859-1?Q?dag

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Skrivstuga på lör?==?iso-8859-1?Q?dag

Jan Ainali
Hej!

Jag tänkte bara tipsa om att vi har en skrivstuga om första världskriget på lördag. Kom till Wikimedia Sveriges kontor eller delta på distans. Läs mer här:

-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

http://se.wikimedia.org

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
Loading...