Slut på sammandrag

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Slut på sammandrag

Björn Lindström-4
Folk som svarar på sammandragsversionen av sändlistan har blivit den
största källan till moderationsarbete för mig. Dessutom, som jag
påpekat ett par gånger tidigare, leder det till att listan blir
svårare att läsa i trådande klienter.

Som konsekvens har jag stängt av möjligheten att få sammandrag från
listan. De som vill läsa listan mer passivt hänvisas till
webbgränssnittet på
http://news.gmane.org/gmane.science.linguistics.wikipedia.swedish

De som prenumererat på listan i sammandragsversion är nu vanliga
prenumeranter.

Den som vill ändra sina prenumerationsinställningar eller sluta
prenumerera kan göra det på
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikisv-l