Smutna wiadomość zza oceanu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Smutna wiadomość zza oceanu

Natalia Szafran-Kozakowska-3
Drodzy
Z ogromnym smutkiem informuję was, że zmarł Piotr Domaradzki, znany wam
jako Belissarius. Wspaniały wikipedysta, autor ok. 20 Artykułów na Medal.
Już podczas jego pobytu w szpitalu wyróżnienie zdobyło kolejne z jego
haseł. Niestrudzenie bronił się przed licznymi propozycjami zgłoszenia na
administratora, skupiając się na tworzeniu kolejnych wysokiej jakości
haseł. Wiedza, którą ofiarował Wikipedii jest bezcenna.
Pomyślcie o nim ciepło dzisiaj.

http://dziennikzwiazkowy.com/polonia/red-piotr-domaradzki-nie-zyje/

Magalia
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l