Solicitare de ajutor...

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Solicitare de ajutor...

Eduard Nicolau
Vã salut !
   
  Doresc sã-mi deschid un cont, am încercat de mai multe ori, nu am reuºit dar mi s-a rãspuns cã "am deja 6 conturi...", dar eu nu stiu pe care din ele mã pot autentifica.
  Cred cã mã încurc la "descrierea de pe tastatura, cu cuvinte, a imaginii". Nu ºtiu cum sã rãspund la acele adunãri sau scãderi...Nu ºtiu dacã acele cifre reprezintã o imagine.
  Vã rog, dacã este posibil, sã mã ajutaþi sã trec peste acest...hop, sã-mi pot crea un cont ºi, ulterior, sã mã pot autentifica.
  Vã mulþumesc.
  Cu deosebit respect,
  Eduard Nicolau                             [hidden email]

 
---------------------------------
 All-new Yahoo! Mail - Fire up a more powerful email and get things done faster.
_______________________________________________
Wikiro-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikiro-l