Spisak ministara pravde Srbije

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Spisak ministara pravde Srbije

Djordje Stakic-3
Molim sve pravnike sa ove liste da pogledaju i dopune
http://sr.wikipedia.org/wiki/Spisak_ministara_pravde_Srbije
Posebne se uzdam u veterane nase pravne struke (Gaja :) da ce
dopuniti period posle Drugog svetskog rata od onog momenta
kada je Srbija pocela da ima ministra (ili sekretara?) pravde
pa do danas.

Nekima fale godine rodjenja ili smrti pa su i ti podaci
dobrodosli.

Pozdrav,
Djordje


_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l