Spoty dla Polskiego Radia

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Spoty dla Polskiego Radia

Borys Kozielski-2
Zapraszam do zgłaszania się na nagrania spotów, które Polskie Radio emituje
w związku z akcją upowszechniania akcji społecznych organizacji
pozarządowych. Nagrania wykonujemy w Polskim Radiu po umówieniu się z panią
Dominiką Jenc, albo w studiu Wikiradia, po umówieniu ze mną
Poniżej lista koordynowanych nagrań:
https://pl.wikimedia.org/wiki/U%C5%BCytkownik:Borys_Kozielski
Pozdrawiam

Borys Kozielski
*reporter, fotograf*
Wikiradio
(+48) 602-21-88-51
http://wikiradio.org
https://www.facebook.com/boryskozielski
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l