Sprawdzenie ...

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Sprawdzenie ...

Dorożyński Janusz (4-webd)
... czy dochodzą listy (proszę o odpowiadać na ten list).

        Janusz "Ency" Dorożyński


_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sprawdzenie ...

Maciej Król
z dużym opóźnieniem (17 godz).

W dniu 18 listopada 2012 15:19 użytkownik Dorożyński Janusz (4w) <
[hidden email]> napisał:

> ... czy dochodzą listy (proszę o odpowiadać na ten list).
>
>         Janusz "Ency" Dorożyński
>
>
> _______________________________________________
> Lista dyskusyjna WikiPL-l
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
>--
Z poważaniem,

Maciej Król
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l