Sprawozdanie z konferencji WM Ru

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Sprawozdanie z konferencji WM Ru

Dorożyński Janusz (4-webd)
Na witrynie stowarzyszenia https://pl.wikimedia.org/wiki/Konferencja_Wikipedia_Ru_2014 opublikowałem sprawozdanie z konferencji ruwiki/WM RU Moskwa 2014.

        Z uszanowaniem, Janusz "Ency" Dorożyński, członek stowarzyszenia


_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l