Starte ny wiki - kan jeg rekruttere?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Starte ny wiki - kan jeg rekruttere?

Eivind Flobak
Hei, går litt forsiktig frem her

Jeg er i ferd med å starte en norsk wiki for et spesielt tema, det er  
allerede dekket på wikipedia, men på den kommende wikien skal det stå  
en del mer om temaet, og bestemte teknikker, som ikke passer inn på  
wikipedia.

Jeg lurer på om det er ok å spørre her en plass på wikipedia etter  
folk som er intressert i å være med på prosjektet. Venter med å si  
hva det handler om før jeg vet hva dere mener om saken. Kunne trengt  
en eller flere fra wikipedia siden de har erfaring med wikier.

Det er tema som det er uendelig mye å skrive om, og som blir alt for  
spesifikt og uwikipedisk, men som veldig mange har interesse for. Det  
finnes mange nettsteder om temaet i Norge og resten av verden, men  
ingen norske brukerstyrte sider.

Annonsen her vil uansett bare være en kort tekst om hva det handler  
om og kontaktinformasjon.

Med vennlig hilsen,
Eivind Flobak :-)
_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l