Stipendier för Wikimania

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Stipendier för Wikimania

Lars Aronsson
Den stora årliga konferensen Wikimania hålls i år
den 9-11 juli i Gdansk i Polen,
http://wikimania2010.wikimedia.org/

Den som behöver understöd till resan, boende
eller konferensavgiften kan nu ansöka om stipendier
från Wikimedia Foundation på webbsidan
https://wm10schols.wikimedia.org/

Man ombeds vara återhållsam med sina ansökningar,
så att stipendierna går till de mest behövande.

Behöver du stöd för resan, hotell eller
konferensavgiften? Eller kan du tänka dig att
ge understöd åt någon som vill åka? Föreningen
Wikimedia Sverige har inte utlyst några egna
stipendier (ännu), men vi kan alltid diskutera
saken. Hör av dig till

styrelsen (snabel-a) wikimedia.se


--
  Lars Aronsson ([hidden email])
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

  Wikimedia Sverige - stöd fri kunskap - http://wikimedia.se/