Strategia Wikimediów 2017-2030 - pierwszy cykl się zaczął

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Strategia Wikimediów 2017-2030 - pierwszy cykl się zaczął

Tomasz Ganicz
*Zgodnie z zapowiedzią sprzed dwóch dni - zaczynamy cykl 1 dyskusji
strategicznej ruchu Wikimedia na lata 2017-2030.*

*Jedno, wielkie pytanie jakie zadajemy sobie w cyklu 1 brzmi:Co chcemy
zbudować i osiągnąć razem przez następne 15 lat?Pytanie celowo jest bardzo
ogólne, aby na tym etapie tworzenia strategii można było wypowiadać się
możliwie jak najszerzej o tym, jak sobie wyobrażamy przyszłość Wikipedii i
jej projektów siostrzanych w dłuższym horyzoncie czasu,  jak widzimy ich
wpływ na rozwój edukacji i społeczeństwa, a także pomoże nam to się
zastanowić po co właściwie to wszystko robimy. Jeśli chcecie na szybko
napisać parę słów kliknijcie w
link:https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyskusja_Wikipedii:Strategia_Wikimedia_2017&action=edit&section=new
<https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyskusja_Wikipedii:Strategia_Wikimedia_2017&action=edit&section=new>Dobrze
jest jednak wcześniej zapoznać się z koncepcją całego procesu i jego
założeniami, które są zebrane na
stronie:https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strategia_Wikimedia_2017
<https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strategia_Wikimedia_2017>Uczestniczyć
w dyskusji może każdy - nie ma ograniczeń co do minimalnej liczby edycji w
projektach - nie ma nawet wymogu posiadania konta w Wikipedii czy jej
projektach siostrzanych.   Podsumowane i przekazane dalej zostaną wszystkie
sensowne opinie i stwierdzenia, bez żadnej cenzury.Bądźmy aktywni, niech
nasz głos będzie słyszalny w całym, globalnym ruchu Wikimedia !*


--
Tomek "Polimerek" Ganicz
http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
http://www.ganicz.pl/poli/
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l