Strategia ruchu Wikimedia 3 tydzień dyskusji

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Strategia ruchu Wikimedia 3 tydzień dyskusji

Tomasz Ganicz
Jesteśmy już na półmetku 1 cyklu dyskusji strategicznej, który będzie trwał
jeszcze 2 tygodnie. Polska społeczność okazała się jedną z
najaktywniejszych, za co dziękuję wszystkim uczestnikom dyskusji, których
jak dotąd doliczyłem się 16-tu w Wikipedii i 6 na facebooku.

W drugim tygodniu dyskusji podjęto następujące tematy:

   - *Przepaść między starymi i nowymi użytkownikami*, która może być
   dodatkowo pogłębiona zbyt szybkimi i nieprzemyślanymi zmianami w
   interfejsie MediaWiki - temat ten wywołał dość obszerną dyskusję, w której
   uczestniczyło 8 osób.
   - Powtórzył się temat *całkowitej neutralności politycznej* i nacisków
   na to aby Wikimedia Foundation była jedynie organizacją pomocniczą, a nie
   kierującą ruchem.
   - Nowym wątkiem była dyskusja na temat *przyszłości projektów
   siostrzanych*, gdzie podzielono się sprzecznymi z sobą uwagami na temat
   sensu wspierania części z nich.

*O czym dyskutowano w innych wiki?*

Po przejrzeniu analogicznych dyskusji w innych językach - okazało się, że
wiodącym wątkiem prawie wszędzie jest kwestia *różnorodnych zmian
technologicznych* - od kwestii interfejsu MediaWiki - po specyficzne użycia
na słabszym sprzęcie mobilnym. W wielu dyskusjach pojawił się też obecny
także u nas wątek u*nifikacji szablonów, zasad* (zwłaszcza
encyklopedyczności i rozumienia NPOV) i *ułatwień technicznych tłumaczeń* z
jednego Wikipedii do drugiej. Popularnym tematem, całkowicie u nas
nieobecnym, a ważnym dla krajów azjatyckich i podejmowanym w anglojęzycznej
Wikipedii są postulaty w*iększego wsparcia dla zastosowań off-line*,
szczególnie form i sposobów taniego i efektywnego dostarczania treści
Wikipedii na urządzenia mobilne na ubogie tereny wiejskiej.

Zainteresowani przejrzenia streszczenia streszczeń wszystkich dyskusji mogą
zajrzeć na stronę:
m:Strategy/Wikimedia_movement/2017/Sources/Summary_14th_to_24th
<https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2017/Sources/Summary_14th_to_24th>

*Co dalej?*

W tym tygodniu przechodzimy już do bardziej konkretnych pytań:

   - Jak poprawić jakość naszych zasobów?
   - Jak zasypywać luki tematyczne w naszych zasobach?
   - Jak poprawić atmosferę w naszych projektach aby więcej nowych
   użytkowników chciało z nami zostawać?
   - Nowe sposoby realizacji misji dostarczania sumy ludzkiej wiedzy - w
   jaki sposób możemy to jeszcze robić?
   - Z jakimi organizacjami zewnętrznymi jest nam po drodze a z jakimi nie
   i dlaczego?
   - Czy Wikipedia i jej projekty siostrzane są w stanie przetrwać w
   szybko-zmieniającym się świecie?

Niezmiennie zapraszam do dyskusji tutaj:

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyskusja_Wikipedii:Strategia_Wikimedia_2017&action=edit&section=new


--
Tomek "Polimerek" Ganicz
http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
http://www.ganicz.pl/poli/
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l