Strategia ruchu Wikimedia na lata 2017-2030.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Strategia ruchu Wikimedia na lata 2017-2030.

Tomasz Ganicz
*Wstęp:*
*Wkrótce rozpocznie się proces ustalania strategii ruchu Wikimedia na lata
2017-2030. Proces ten jest niezwykle ważny dla przyszłości Wikipedii i jej
projektów siostrzanych ponieważ prawdopodobnie zdecyduje o głównych
kierunkach działań i rozwoju całego ruchu, w tym takich aspektów jak: - na
co głównie będę przeznaczane środki darczyńców gromadzone przez Wikimedia
Foundation i jej organizacje afiliowane, - które projekty rozwoju
oprogramowania platformy MediaWiki i narzędzi dodatkowych będą miały
priorytet - które projekty siostrzane Wikipedii uzyskają wsparcie.Przez 16
lat pracowaliśmy razem aby zbudować największy, wolny zasób wiedzy w
ludzkiej historii. Obecnie, jesteśmy czymś więcej niż tylko grupą stron
internetowych. Jesteśmy ruchem społecznym o wspólnych wartościach i silną
wizją: świata, w którym każdy człowiek może w swobodny sposób dzielić się
sumą całej wiedzy.Każdy z nas ma teraz szansę, by zdecydować, dokąd dalej
pójdziemy. Możemy zdecydować, jak urzeczywistnimy tę wizję. Za piętnaście
lat, gdy spojrzymy wstecz, jak ocenimy swoje osiągnięcia? Jaką chcemy
odgrywać rolę w świecie w 2030? Kto do nas dołączy? Jaka praca przed nami?
To pytania, na które możemy razem odpowiedzieć.Jak to się będzie
odbywać:Dyskusja będzie podzielona na tory dla różnych grup osób i na
cykle. https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2017/pl
<https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2017/pl>Dla
indywidualnych edytorów Wikipedii przeznaczony jest tor B.
 https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2017/Track_B/pl
<https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2017/Track_B/pl>Tor
ten ma się odbywać lokalnie we własnych językach projektów, we wszelkich
aktywnych kanałach komunikacji edytorów i następnie ma być podsumowany na
odpowiedniej stronie na meta wiki.Wstępne założenia do pierwszego cyklu są
zebrane
tutaj:https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2017/Process/Briefing/pl
<https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2017/Process/Briefing/pl>Po
to aby lepiej dotrzeć do indywidualnych edytorów Wikimedia Foundation
zdecydowała się zatrudnić na kilka miesięcy kilkunastu koordynatorów
językowych dla najbardziej aktywnych języków używanych w projektach
Wikimedia. Ich rolą jest tłumaczenie stron na meta wiki, inicjowanie
dyskusji w projektach Wikimedia, tłumaczenie wniosków z nich na angielski i
włączanie w ten sposób naszych głosów i opinii do ogólnego dyskursu. Jak
się przyłączyć?Prawdopodobnie za kilka dni ruszy pierwszy cykl dyskusji,
który zostanie ogłoszony w jak największej liczbie kanałów komunikacji
edytorów, zostaną uruchomione odpowiednie strony wiki, na których zostaną
zadane pytania, na które będzie też można się będzie swobodnie
wypowiadać.Tymczasem można wspomóc proces, poprzez tłumaczenie i
sprawdzanie tłumaczeń na stronach meta wiki w miarę jak będą się one
wypełniały
treścią:https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2017/Participate/Translation
<https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2017/Participate/Translation>Poszukujemy
także koordynatorów dyskusji w aktywnych projektach Wikimedia, w tym
zwłaszcza Wikiźródłach, Wikicytatach, Wikipodróżach, Wikibooks  i polskiej
części edytorów Wikidata i Commons. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do
mnie, czyli głównego koordynatora języka polskiego: Bądźmy aktywni, niech
nasz głos będzie słyszalny w całym, globalnym ruchu Wikimedia !*

--
Tomek "Polimerek" Ganicz
http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
http://www.ganicz.pl/poli/
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l