Stypendia WMPL na Wikimanię 2012

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Stypendia WMPL na Wikimanię 2012

Powerek38
Witam,

Stowarzyszenie Wikimedia Polska rozpoczęło nabór wniosków o stypendia na
udział w konferencji Wikimania 2012, która odbędzie się w dniach 12-15
lipca w Waszyngtonie. Stowarzyszenie pokryje stypendystom koszty
przelotu i noclegu oraz opłatę konferencyjną. O stypendium mogą ubiegać
się wszyscy aktywni edytorzy co najmniej jednego projektu Wikimediów,
mający ukończone 18 lat (lub 16 lat i pisemną zgodę rodzica) i
zamieszkali w Polsce lub jednym z wybranych innych państw. Nie jest
wymagane członkostwo w Stowarzyszeniu.

Więcej szczegółów: http://pl.wikimedia.org/wiki/Wikimania_2012

Na wnioski czekamy do 9 marca. Zapraszamy!

Powerek38
(sekretarz Komisji Stypendialnej)


_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l