Stypendia WMPL na Wikimanię 2013

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Stypendia WMPL na Wikimanię 2013

Powerek38
Uwaga, uwaga!

Niniejszym ogłaszam rozpoczęcie przyjmowania wniosków o stypendia
Stowarzyszenia Wikimedia Polska na udział w konferencji Wikimania 2013,
która odbędzie się od 7 do 11 sierpnia w Hongkongu. Stypendium pokrywa
koszty przelotu, zakwaterowania, ubezpieczenie i opłatę konferencyjną.
Nie pokrywa właściwie tylko wyżywienia oraz innych wydatków lokalnych.  
Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 20 lutego włącznie. Wszystkie
szczegóły są tutaj: http://pl.wikimedia.org/wiki/Wikimania_2013

Zwracam uwagę, że są to zupełnie inne stypendia niż te promowane obecnie
na banerach w projektach. Te "banerowe" stypendia przyznaje centralnie
Fundacja Wikimedia, która stosuje jednak przy tym parytet geograficzny i
Polska - niestety - nie jest wśród krajów priorytetowych dla nich. Stąd
jeśli ktoś naprawdę poważnie myśli o wyjeździe na dalekowschodnią
Wikimanię, to serdecznie zapraszam do aplikowania u nas, ponieważ szanse
na otrzymanie dofinansowania są po prostu znacznie większe. Możemy
przyznać stypendia aż dziesięciu polskim i czterem zagranicznym
edytorom/edytorkom, w skali naszej społeczności to nie jest mało.

Zapraszam w imieniu całej Komisji Stypendialnej!

Powerek38
sekretarz Komisji

(przepraszam za podwójne wysłanie tej wiadomości na dwie listy -
zależało mi na szerokim zasięgu tego ogłoszenia)

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l