Stypendia na Wikimanię 2017

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Stypendia na Wikimanię 2017

Powerek38
Hej!

Jako sekretarz Komisji Stypendialnej WMPL mam przyjemność ogłosić
rozpoczęcie przyjmowania wniosków o stypendia Stowarzyszenia Wikimedia
Polska na udział w konferencji Wikimania 2017 (9-13 sierpnia, Montreal).
Pełny regulamin programu stypendialnego znajdziecie tutaj [1], zaś tutaj
[2] znajduje się skrótowe wyjaśnienie tegorocznych zmian w zasadach dla
osób, które znają regulamin z lat poprzednich. Najważniejszą zmianą jest
to, iż od tego roku w komisji mamy przedstawiciela międzynarodowej
społeczności Wikimediów, w związku z czym przyjmujemy wnioski WYŁĄCZNIE
PO ANGIELSKU. Wszystkie szczegóły w linkach, a nieprzekraczalny termin
składania wniosków to 7 kwietnia. Zapraszamy!

(I przepraszam za równoczesne pisanie na dwie listy, ale chcemy zanieść
tę wiadomość jak najszerzej :)

Pozdrawiam!

Powerek38

[1]: https://pl.wikimedia.org/wiki/Wikimania_2017/regulamin

[2]: https://pl.wikimedia.org/wiki/Wikimania_2017/Zmiany

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l