Styrelsen 2014

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Styrelsen 2014

Anders Wennersten-2
Vi i valberedningen har påbörjat vårt arbete och lyssnat med den
nuvarande styrelsen.

Styrelsen verkar fungera väl, men det finns ett behov att komplettera
den med en eller två nya ledamöter. Då de grundläggande kravprofilerna
redan är någorlunda täcka så vill vi i valberedningen prova att söka
efter profiler lite utanför våra "vanliga" nätverk.

Vi söker därför nu en  person med erfarenhet från en ideell verksamhet
som kanske redan har 90-konto (det finns 4000..) och arbetat med att få
fram finansiering från intressenter. Det finns också bland dessa flera
med mål som liknar våra, se tex på stiftelsen Läxhjälpen.

Då vi själva inte känner så många inom denna grupp, så är vi
intresserade om ni andra medlemmar har tips på lämpliga personer ur
denna grupp, gärna äldre och gärna kvinna.

Vi vill gärna ha ev tips till den 10 januari, då vi därefter tänker mer
aktivt börja söka fram kandidater.

Om vi inte hittar någon inom denna grupp, så kommer vi söka kandidater
bland våra traditionella grupperingar, och även här är vi intresserade
höra om ni har förslag på namn.

För valberedningen
Anders

VI kommer successivt presenterar våra kandidater från mitten av januari
på   https://se.wikimedia.org/wiki/Kandidater_2014 som vi planerar ha
komplett till mitten av februari


_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Styrelsen 2014

lennart guldbrandsson-2
Hej,

Kul att se att ni kommit igång.

En idé som jag vet att vi har diskuterat lite kort tidigare är Rättviseförmedlingen. De har ett stort nätverk med folk som känner kompetent normbrytande folk, framför allt kvinnor, men även andra. Om man börjar en diskussion med dem kan de skicka ut en efterlysning till över 50.000 människor, och det är gratis. Se instruktioner här: http://rattviseformedlingen.se/anlita-oss

Däremot har jag inga personligen inga tips på individer att kontakta/fråga just nu. Jag återkommer om det ändras.


Med vänliga hälsningar,


Lennart Guldbrandsson

070 - 207 80 05
http://www.elementx.se - arbete
http://www.mrchapel.wordpress.com - personlig blogg
Presentation

@aliasHannibal - på Twitter

"Tänk dig en värld där varje människa på den här planeten får fri tillgång till världens samlade kunskap. Det är vårt mål."
Jimmy Wales


> Date: Thu, 26 Dec 2013 08:32:26 +0100

> From: [hidden email]
> To: [hidden email]
> CC: [hidden email]
> Subject: [WikimediaSE-L] Styrelsen 2014
>
> Vi i valberedningen har påbörjat vårt arbete och lyssnat med den
> nuvarande styrelsen.
>
> Styrelsen verkar fungera väl, men det finns ett behov att komplettera
> den med en eller två nya ledamöter. Då de grundläggande kravprofilerna
> redan är någorlunda täcka så vill vi i valberedningen prova att söka
> efter profiler lite utanför våra "vanliga" nätverk.
>
> Vi söker därför nu en person med erfarenhet från en ideell verksamhet
> som kanske redan har 90-konto (det finns 4000..) och arbetat med att få
> fram finansiering från intressenter. Det finns också bland dessa flera
> med mål som liknar våra, se tex på stiftelsen Läxhjälpen.
>
> Då vi själva inte känner så många inom denna grupp, så är vi
> intresserade om ni andra medlemmar har tips på lämpliga personer ur
> denna grupp, gärna äldre och gärna kvinna.
>
> Vi vill gärna ha ev tips till den 10 januari, då vi därefter tänker mer
> aktivt börja söka fram kandidater.
>
> Om vi inte hittar någon inom denna grupp, så kommer vi söka kandidater
> bland våra traditionella grupperingar, och även här är vi intresserade
> höra om ni har förslag på namn.
>
> För valberedningen
> Anders
>
> VI kommer successivt presenterar våra kandidater från mitten av januari
> på https://se.wikimedia.org/wiki/Kandidater_2014 som vi planerar ha
> komplett till mitten av februari
>
>
> _______________________________________________
> WikimediaSE-L mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l