Sutrasnji sastanak

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Sutrasnji sastanak

Filip Maljković
Dogovor sa IRC-a:
sutra odrzavamo sastanak sa pocetkom u 17h na istom mestu kao i prosli
put: kafic ispred SKC u Kralja Milana.
Pozvani su da dodju svi koji mogu i zele :)

Poz,
Filip

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l