Svenska Wikipedia årets näst bästa nyttosajt

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Svenska Wikipedia årets näst bästa nyttosajt

Habj-2
Svenska Wikipedia kom två i kategorin Nyttosajter i tidningen
Internetworlds utnämning av årets 100 bästa sajter, efter Eniro och
före Nationalencykolopedin. Placering inom kategorierna finns dock
listade här
http://www.idg.se/ArticlePages/200506/09/20050609190135_IW/20050609190135_IW.dbp.asp
och en liten recension av tillställningen signerad RaSten här
http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%E4ndare:RaSten/Berns

Jag vore nyfiken att få veta hur sajten placerade sig bland de 100 -
men kanske man har slutat göra en sådan graderad lista, sedan man
övergick till de här olika kategorierna?

/Habj