Svetla buducnost

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Svetla buducnost

Djordje Stakic-3
Plasticne kese ce sve prekriti

http://www.blic.co.yu/drustvo.php?id=27424

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Svetla buducnost

Јован Вуковић
Биће боље. Погледај ово. И код нас ће бити овако усоро (барем се надам).

2008/1/20, Djordje Stakic <[hidden email]>:
Plasticne kese ce sve prekriti

http://www.blic.co.yu/drustvo.php?id=27424

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l


_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Svetla buducnost

Горан Анђелковић
Немојте да се бринете, већ постоје кесе од кромпира (амидонске кесе).
На додир су свиленије, а распсдају се за 178 дана. Надам се да ће и
код нас то ускоро доћи.
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l