System reagowania kryzysowego WMF

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

System reagowania kryzysowego WMF

Powerek38
Hej!

Chciałbym polecić Wam wpis na blogu Fundacji Wikimedia (linkujemy go też
dzisiaj na Facebooku plWiki) na temat systemu reagowania kryzysowego
WMF. Jest to o tyle ważne, i dlatego pozwalam sobie zawrócić Wam tym
głowę, że gdyby ktoś zobaczył w jakiejkolwiek przestrzeni Wikipedii np.
realną groźbę fizycznej przemocy wobec innej osoby, samobójstwa czy
innego bardzo poważnego zdarzenia, to należy powiadomić właśnie tę
komórkę Fundacji, która jest w kontakcie z odpowiednimi służbami na
całym świecie.

http://blog.wikimedia.org/2014/09/22/wikimedia-foundation-emergency-response-system/ 


Pozdrawiam serdecznie,

Powerek38_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l