Szkolenie w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Wrocław - 5 IV 2013

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Szkolenie w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Wrocław - 5 IV 2013

Michał Buczyński
Witam,
przypominam o projekcie całodniowego szkolenia 5 kwietnia 2013 (piątek) w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Moim zdaniem jest to świetna okazja dotarcia do środowiska naukowego, promocji Wikipedii, pozyskania cennych edytorów, nawiązania współpracy oraz zdobycia kolejnych doświadczeń.
Szkolenie jest na wiele osób i zgłosiłem część praktyczną. Ponieważ wszyscy szkolący wiedzą, jak przydatny jest bezpośredni kontakt szkolącego się z instruktorem, wciąż chętnie przygarnę ochotników chętnych pomóc w warsztatach z edycji wiki.
 
Zachęcam do zgłaszania się, dysponuję nawet pewnym budżetem na kieszonkowe/zwrot kosztów. Dobre towarzystwo i pożytecznie spędzony czas w pakiecie. :)
Szczegóły organizacyjne by nie spamować na priv. :)
Pozdrawiam,
michał "aegis maelstrom" buczyński.
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l