Taka ciekwostka - lista najczęściej oglądanych stron w Wikipedii

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Taka ciekwostka - lista najczęściej oglądanych stron w Wikipedii

Tomasz Ganicz
Taka ciekawostka - lista najczęściej oglądanych stron w Wikipedii:

http://tools.wmflabs.org/wikitrends/2013.html#polish--
Tomek "Polimerek" Ganicz
http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
http://www.ganicz.pl/poli/
http://www.cbmm.lodz.pl/work.php?id=29&title=tomasz-ganicz

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l