Targi Aktywni 50+ Poznań 16-17 marca wolontariusz potrzebny

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Targi Aktywni 50+ Poznań 16-17 marca wolontariusz potrzebny

Maciej Król
Witajcie,

W dniach 16-17 marca w Poznaniu na terenie MTP odbędą się Targi aktywni 50
+ http://50plus.mtp.pl/pl/.
Stowarzyszenie Wikimedia Polska będzie jednym z wystawców w strefie NGO,
wśród wystawców wystawiających się we współpracy z poznańskim Centrum
Inicjatyw Senioralnych - http://www.centrumis.pl/targi-aktywni-503.html,
szczegółowy program targów:
http://www.centrumis.pl/assets/files/targi2013/program_Aktywni_2013.pdf
Bazując na zainteresowaniu targami z lat ubiegłych i prognozowanym wzrostem
zainteresowania, głównie w związku z równoległe odbywającymi się targami
edukacyjnymi, przez targi aktywni 50 + przewinie się prawdopodobnie około
4-5 tysięcy osób z interesującej nas grupy docelowej osób po 50,
zainteresowanej własnym rozwojem, w tym dzieleniem się wiedzą w ramach
projektów Wikimedia.

Stowarzyszenie będzie miało swoje stoisko wystawowe oraz będą w sobotę
przeprowadzone warsztaty (prezentacja) możliwości przyłączenia się do
mniejszej ilości uczestników targów (godzina 16-17 sobota).

W związku z powyższym  - *chciałbym zachęcić Wikipedystów - zwłaszcza osoby
z grupy docelowej targów do pomocy w prezentacji projektów Wikimedia na
stoisku targowym Stowarzyszenia w jednym lub w oba dni targów.* Osoby
prezentujące projekt w podobnym przedziale wiekowym do grupy docelowej
wzbudzać będą więcej zaufania wśród zwiedzających i stwarzać większą szansę
na zainteresowanie naszą działalnością.
Prosiłbym o ewentualne zgłoszenia osób chętnych na mojego maila -
[hidden email] w możliwie jak najszybszym terminie, w celu omówienia
szczegółów.


Przepraszam za wysyłanie na obie listy, jednak chciałem dotrzeć do jak
najszerszego kręgu kandydatów.

--
Z poważaniem,

Maciej Król
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l