Testy edytora wizualnego

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Testy edytora wizualnego

Powerek38
Hej!

Ważna informacja dla wszystkich zainteresowanych projektem wprowadzenia
do Wikipedii edytora wizualnego. W angielskiej wersji Wikipedii zaczyna
się właśnie faza alfa testów edytora - po raz pierwszy każdy może wziąć
udział w testach obecnej, jeszcze dość wczesnej wersji. Więcej
informacji tutaj:

http://blog.wikimedia.org.uk/2012/12/wikipedias-visual-editor-comes-one-step-nearer/ 


Pozdrawiam!

Powerek38_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l