Tio tankar om kvalitet

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tio tankar om kvalitet

lennart guldbrandsson-2

Hej,
 
Jag tänkte bara flagga för en essä jag skrivit. Den har den lite tråkiga titeln "Tio möjligen provocerande tankar om kvalitetsförbättring av svenskspråkiga Wikipedia" (eller "10 tankar om kvalitet"). Den finns på http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndare:Hannibal/10_tankar_om_kvalitet.
 
Jag hoppas att den ska bli startskottet för vad som skulle kunna kallas "fas 2" för Wikipedia. Ta gärna ett par minuter och läs essän. Med tanke på att det är en wiki, bry dig inte om att den är en undersida till Användare:Hannibal utan rätta gärna fakta, och framför allt, förbättra.
 
Med vänliga hälsningar,
Lennart Guldbrandsson, ordförande för Wikimedia Sverige Tfn: 031 - 12 50 48Mobil: 070 - 207 80 05Epost: [hidden email]
_________________________________________________________________
Trött på krångliga mejladresser? Skaffa en live.se-adress här!
 http://get.live.com/mail/options