Två lediga jobb

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Två lediga jobb

Jan Ainali
Hej,

Nu finns det två utlysta tjänster, båda för utvecklare. Sista ansökningsdag 14 februari. Hjälp till att sprid till de som de skulle passa för, eller sök själv om du är intresserad.


/Jan Ainali

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l